Peter Ardland Skogsentreprenad AB

Örebro län

Information

Peter Ardland Skogsentreprenad AB är ett av många bolag som finns i Lekeberg. Det är nämligen den kommunen som Peter Ardland Skogsentreprenad AB finns i och den tillhör även Örebro län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Peter Ardland Skogsentreprenad AB är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 2004-01-08.

Peter Ardland Skogsentreprenad AB som idag finns i Örebro län har varit registrerat sedan 2003-11-18. Men sedan 2004-01-08 så har Peter Ardland Skogsentreprenad AB varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Östabacken 1036, 716 92, Fjugesta. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Peter Ardland Skogsentreprenad AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 019-5723209.

Lekeberg arbetar för att bolag som Peter Ardland Skogsentreprenad AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Peter Ardland Skogsentreprenad AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Örebro län.

Bolaget skall bedriva skogsentreprenader, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Peter Ardland Skogsentreprenad AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Peter Ardland Skogsentreprenad AB och det är följande personer, Ardland, Peter Anders Börje som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Adolfsson, Bengt Harald som är född 1938 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Johansson, Anna Linnea som är född 1974 och har titeln Huvudansvarigrevisor,

Organisationsnummer för Peter Ardland Skogsentreprenad AB är 556651-3197.